Wielokrotnie nagradzane
Ponad 70 nagród i wyróżnień!
Zabawki ekologiczne
Wykonane z odnawialnych materiałów
Produkcja nie zanieczyszczająca środowiska
Pod koniec użytkowania zdolne do biodegradacji
Nauka przez zabawę
Rozwój interakcji społecznych
Nauka samodzielności i współpracy
Zdobywanie nowych umiejętności
Integracja sensoryczno motoryczna
Bo zabawa ma znaczenie
Zabawa pobudzająca wyobraźnię
Budowanie poczucia własnej wartości
Previous
Next